Adduction d'eau (1912-1935). Divers (an XI-1949).

  • Date :

    An XI-1949

  • Identifiant :

    2 O 169